Slapa

Slapan fångade sin favoritföda, småfåglarna svasselskrika och gåt-trulsa, genom att svinga sig från trädens grenar högt upp i luften. Människans skogsavverkning tvingade dock fram en vidarutveckling av slapans fysik. Dess färggranna sländ-vingar möjliggör enklare förflyttning och bättre jaktlycka.
Inga inlägg.
Inga inlägg.